Tijdlijn aanmaken

Binnen Migreat! wordt er gebruik gemaakt van tijdlijnen om aparte groep van producten binnen project die afhankelijk zijn van elkaar een standaard proces te laten doorlopen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een project dat de servers van een specifieke applicatie gaat verplaatsen. Dan wordt vaak eerst de ontwikkel omgeving gemigreerd en pas daarna de productie omgeving, terwijl deze wel hetzelfde proces doorlopen. Een project kan 1 of meerdere tijdlijnen bevatten waaraan producten kunnen worden gekoppelt.
Wanneer er bij het aanmaken van het project gebruik is gemaakt van een template bestaat er al een “baseline” tijdlijn, deze kan naar wens ook aangepast worden. Als deze optie niet is gebruikt kan er een nieuwe tijdlijn worden aangemaakt.

Het proces om een tijdlijn aan te maken ziet er als volgt uit:
1) Navigeer naar het project waar een tijdlijn moet worden aangemaakt – Klik op de projectnaam:
1 - Aanmaken Nieuw Tijdlijn
2) Klik op “aanmaken nieuwe tijdlijn”:
2 - Aanmaken Nieuw Tijdlijn
3) Geef de nieuwe tijdlijn een duidelijke naam en vul de begin en einddatum van iedere fase in (let op! de eind datum van een fase wordt automatisch de begindatum van de volgende fase)
3 - Aanmaken Nieuw Tijdlijn
4) Klik op “vesturen” om de tijdlijn toe te voegen aan het project

Nu er een tijdlijn binnen het project is kan er gestart worden met het volgende van het proces (stappenformulier). Per tijdlijn kunnen projectleden verschillen maar dat hoeft niet. Aan een tijdlijn kunnen producten en approvals gekoppelt worden.

Leave a Comment


Meer vacatures: