Product

MiGreat!


Een verhuizing naar een nieuwe locatie, een migratie naar een nieuw platform, met uw organisatie overstappen naar de cloud… Voor grotere organisaties zijn dit complexe operaties, met veel stappen en veel betrokkenen.

MiGreat is een procesondersteunende webapplicatie, waarin u de migratie in deelprojecten en tijdslijnen kunt opdelen. Binnen deze tijdslijnen koppelt u producten en kunt u de voortgang monitoren. U houdt het overzicht en kunt met heldere rapporten aan derden presenteren wat de status is. Op elk niveau, op grote lijnen of tot in detail.

Via MiGreat zet u acties uit naar betrokkenen en zij koppelen binnen dezelfde applicatie naar u en uw team terug. Waarmee de status van hun actie uiteraard direct verwerkt is en iedereen altijd over de meest actuele en identieke informatie beschikt.

 


Voorspelbaar migreren met MiGreat!

Niet alleen de directie en projectmanagers, ook de betrokken werknemers willen graag vooraf, tijdens en na het project de status weten. Het cruciale belang van verwachtingsmanagement voor álle stakeholders heeft geresulteerd in de ontwikkeling van MiGreat!. De applicatie ondersteunt het migratieproces volledig en zorgt voor draagvlak bij alle betrokkenen. 
 • Solide programmamanagement
 • Volledig beschreven migratieaanpak & -proces
 • Gecontroleerde Ramp-up Plan voor uw migratie fabriek
 • Constante controle en focus op levering en vooruitgang
 • Uitvoeren van de juiste Stakeholder Management
 • Uitvoeren van de dagelijkse projectaansturing

MiGreat versterkt de samenwerking, geeft alle partijen overzicht en zorgt voor synergie tussen collega’s
 

Samenwerking met maximale controle

MiGreat combineert projectbeheersing, architectuur, technische uitvoering en stakeholdermanagement in één begrijpelijke omgeving, die via een eenvoudig te personaliseren dashboard snel toegankelijk is. Het handmatig distribueren van overzichten, actielijsten en statistieken behoort tot het verleden en iedereen beschikt altijd en overal over de meest actuele stand van zaken.Een intuïtieve en overzichtelijke Interface
 • Startscreen

  Een overzichtelijk startscherm om direct aan de slag te gaan!
 • Placeholder

  Een projectscherm met alle project gerelateerde activiteiten van Tijdslijnen, Teamsamenstelling tot Financiën
 • Placeholder

  Een visueel dynamisch overzicht van alle afhankelijkheden binnen uw projecten.
 • Placeholder

  Direct inzicht in alle voortgang met geïntegreerde PowerBI rapportages
 • Placeholder

  Standaard & Custom projecttemplates zorgen voor een transparant end2end proces en eenduidige rapportage op voortgang