AANPAK

Onze 3-staps aanpak


Projecten en programma’s worden opgezet volgens een bewezen stramien. Na de inventarisatie wordt het raamwerk uitgewerkt middels het doorlopen van enkele proefmigraties met selecteerde kandidaten. Deze ‘pathfinders’ verschaffen inzicht in de benodigde kennis, doorlooptijd en de te volgen stappen van de migratie.

De stappen worden opgenomen in de stappentracker van MiGreat en de inventarisatie wordt logisch gebundeld aan projecten gealloceerd. Projecten krijgen de geschatte planning toegewezen en deze wordt nader met u en de business afgestemd.

Vervolgens worden indien gewenst de standaard-rapportages aangepast aan de wensen van de betrokkenen. Vanaf dit moment staat niets in de weg om met volledige grip en inzicht de migraties voort te zetten.

 
 

Opzetten van het raamwerk

Afstemmen van de software

Uitvoeren van de migratie

 

Stap 1

Opzetten van het raamwerk


Elk project en programma moet beginnen met de opbouw van een robuuste structuur waarmee het projectteam flexibel kan groeien en krimpen zonder het proces te verstoren. Dit houdt in dat de mensen die het fundament vormen van uw team eigenaar moeten zijn van het volledige end-2-end-proces, waarbij zij zich eindverantwoordelijk moeten voelen voor het opleveren van een specifiek onderdeel binnen het proces. Deze groep moet zich ook volledig bewust zijn van het feit dat het einddoel alleen gehaald kan worden door intensieve samenwerking.

Zodra uw team is gevormd, is het zaak de positie ervan binnen uw bestaande organisatie in te regelen. Onze ervaring leert dat de ideale plek voor een migratiefabriek tussen de business en de IT is. Hiermee creëert u een win/win-situatie voor uw gehele organisatie.

Wij hebben de juiste mensen die de politiek en uitdagingen rond een migratiefabriek begrijpen. Onze ervaring kunt u gebruiken om dit proces sneller te doorlopen, door zaken vanaf het begin op de juiste wijze op te pakken.

Tot slot, dienen de te gebruiken processen gedefinieerd en beschreven te worden. Ons Migratieraamwerk bevat een aantal vooraf gedefinieerde processen die gemakkelijk kunnen worden aangepast aan uw specifieke behoeften.Stap 2

Afstemmen van de software: MiGreat!


Zodra het fundament is gelegd en de processen gedefinieerd zijn is het tijd om te focussen op de rapportages. Elk niveau binnen de organisatie heeft zijn eigen eisen en wensen ten aanzien van benodigde voortgangsrapportage.

In plaats van het handmatig distribueren van dashboards, actielijsten en statistieken, bieden wij een manier aan om nauw samen te werken op geautomatiseerde wijze. Wij brengen de werelden van projectbeheersing, architectuur, technische uitvoering en stakeholder management samen in één begrijpelijke online tool: MiGreat!

Hierdoor kan uw PMO zich volledig richten op kwaliteitsborging, waarbij de afstand tot de programmamanager verkleind wordt, waardoor het aanpassen op veranderingen efficiënter verloopt.

MiGreat heeft zich op dit specifieke gebied bewezen en biedt een aanzienlijke meerwaarde door in realtime alle stakeholders de nodige inzichten te verschaffen betreffende kosten en voortgang.Stap 3

Uitvoeren van de migratie


Zodra de teams beginnen met het vullen van de software met scope- en andere gerelateerde informatie, begint de samenwerking tussen het project team en de business.

Iedere migratie doorloopt hetzelfde proces met dezelfde stappen en heeft duidelijke start- en eindpunten. Dit is reeds overeengekomen bij het bepalen van het raamwerk.

Op basis van een forecast en overeengekomen input kan de fabriek dynamisch op en neer schalen met de daartoe meest passende middelen om tijdige levering en capaciteit te garanderen. We beginnen altijd met een aantal testmigraties:zo wordt met een lage investering het proces bewezen aan het senior management. Hierdoor wordt snel vertrouwen gecreëerd. Hierna kan geleidelijk de input van de fabriek verhoogd worden, waarbij de voortgang per migratie wordt bijgehouden in de software.

Ieder migratietype kent zijn eigen variabelen, ons raamwerk en de software stellen u in staat om hierop de processen op alle niveaus aan te passen.

Doordat wij gebruikmaken van real-time informatie tijdens de voortgang van het migratieproces, zult u sneller inzicht krijgen in uitzonderingen. U kunt dus sneller hierop acteren. Hierdoor is echt ‘management by exception’ mogelijk.MISSIE
“Onze aanpak draagt zorg dat uw migratiefabriek met de juiste kennis wordt opgezet en is geschaald op het gezamenlijk ingeschatte volume aan werk”

Start uw migratie vandaag nog!