DIENST

Migratiefabriek


Het migreren van een applicatielandschap, hetzij als onderdeel van een upgrade, lifecycle management of een verhuizing naar de Cloud, onthult in de meeste gevallen onvoorziene complexiteit die niemand had verwacht, voor had begroot of had meegenomen in de aanpak. Vaak resulteert dit in het niet behalen van het beoogde resultaat.

 


TEAMS

Wij hebben al vele jaren de verantwoordelijkheid gehad voor het uitvoeren van dit type migraties voor grote multinationals en hebben derhalve een schat aan ervaring op dit gebied. Op basis van deze ervaringen maken wij gebruik van een aanpak waarbij de verwachtingen op de juiste wijze worden gemanaged. U en uw programma(s) kunnen hiervan profiteren.

Vereiste vaardigheden


 
  • Solide programmamanagement
  • Volledig beschreven migratieaanpak & -proces
  • Gecontroleerde Ramp-up Plan voor uw migratiefabriek
  • Constante controle en focus op levering en vooruitgang
  • Uitvoeren van de juiste Stakeholder Management
  • Uitvoeren van de dagelijkse projectaansturing


MISSIE
“Onze aanpak draagt zorg dat uw migratiefabriek met de juiste kennis wordt opgezet en is geschaald op het gezamenlijk ingeschatte volume aan werk”

Start uw migratie vandaag nog!
 


ERVARING

Onze ervaring leert dat het aansturen van ervaren teams een duidelijke en collectief gedeelde doelstelling vereist, waarbij voortgangsrapportage en het daadwerkelijk volgens plan opleveren aan stakeholders essentieel is.

Teams dienen in grootte te kunnen fluctueren, afhankelijk van de opdracht of het gestelde doel. Gebaseerd op onze eerdere opdrachten kunnen wij vooraf bepalen welke resources en vaardigheden benodigd zijn op welk tijdstip. Uiteraard houden wij hier rekening met inwerkperiodes om gewenning aan onze processen mogelijk te maken.